Door middel van klepelen kan grond met ruige begroeiingen fijn gemaakt worden met behulp van roterende klepels. Bij klepelen wordt de bermvegetatie in tegenstelling tot maaien niet afgesneden maar afgeslagen en gekneusd. Het geklepelde materiaal blijft liggen en wordt niet afgevoerd.

Klepelen